Her ne kadar ülkemizde henüz emekleme fırsatı bile bulamadan demodeleştirilse de, dünyada en etkin pazarlama trendi olmaya devam ediyor içerik pazarlama. 2015’de de bu trend hız kesmedendevam edecek.

Marka gazeteciliği kavramı önem kazanacak, hatta büyük markalar niş medyaları satın alarak kendi mecralarını yaratacak. İşte Joe PULIZZI’den Robert ROSE‘a ünlü içerik pazarlama üstadlarının 2015 için içerik pazarlama öngörüleri…

1. “Basılı dergicilik öne çıkacak” 

Joe PULIZZI @JoePulizzi Founder • Content Marketing Institute

2015’te markaların basılı dergiciliğe doğru akın ettiğini göreceğiz. Çoğu markalar dijitale ağırlık vermeye devam etse de, bazı akıllı markalar, fazla rekabet gereketirmeden bu “post” yığınından kurtulmanın kolay olduğunu farkedecekler. Orta ölçekli ve büyük şirketler hedef kitleyle gerçek bir iletişim kurmak istedikleri için, niş medya şirketlerini satın alacaklar.
Yayıncı ve editörlerinin, yavaş yavaş büyük B2B şirketlerinde işe alınmaya başladıklarını göreceğiz.

2. “2015 anlık içeriklerin yılı olacak”

Julie FLEISCHER @JFLY Director, Data + Content + Media • Kraft Foods

Keşfedilebilirlik odaklı (SEO odaklı) içerik geliştirmeden, kontekst duyarlı içeriklere geçiş göreceğiz. Bu geçiş, hava durumu, lokasyon ve güncel haberlerle bağlantılı olarak, anlık fayda getiren alamlı bir içerik yapısına doğru olacak.

3. “İnteraktivite daha da artacak”

Doug KESSLER @dougkessler Co-Founder, Creative Director • Velocity

2015 yılında B2B’de şunları göreceğiz:  B2C’de olduğu gibi, daha duygusal içerikler, bütçenin içerik üretiminden promosyonuna doğru kayması, e-mail’in geri dönüşü, pazarlamaya yönelik daha fazla uygulama ile interaktifliğin artışı, pazarlama uygulamalarının belli bir olgunluk kazanması, data kullanımında daha yetkin bir konum.

4. “İçerik pazarlama bir kampanya olarak görülmekten çıkacak”

 Robert ROSE @Robert_Rose Chief Strategy Officer • Content Marketing Institute

Benim öngörüme göre, 2015 “bir süreç olarak içerik yönetimi”nin yılı olacak. Markalar, içerik pazarlamasını bir “kampanya” olarak görmekten çıkıp, daha akıllı süreçler olarak görmeye başlayacaklar.

5- “Niceliğin yerini nitelik alacak”

Pawan DESHPANDE @TweetsFromPawan CEO • Curata

2015’te çok fazla içerik yayımlamak yerine, daha sürdürülebilir ve güvenilir olan içerik pazarlamasına geçiş yaşanacak. Hem firma içinden, hem de dışından içerik sağlayıcıları geliştirilecek ve içeriğin yayılımını sağlamak amacıyla sosyal medya ekipleri gibi diğer bölümlerle birlikte hareket edilecek.

6- “2015 müşterek içeriğin yılı olacak”

Jay BAER @jaybaer President • Convince & Convert

Şirketler her geçen gün daha fazla içerik üretmek istiyorlar ama bunu etkin bir şekilde nasıl yapabilirler? Bu sorunun cevabı çalışanlarında ve müşterilerinde gizli. 2015 yılı, şirket içinden gelen katılımcılarla birlikte merkezi olmayan içerik üretimini hayata geçirecek. Çoğu şirket için içeriğin kaynağı tam olarak yanıbaşlarında bulunmaktadır: Müşterileri ve kendi çalışanları.

7- “2015 eğlenceli yollarla ilgi çekici hikayeler yılı olacak”

Dayna ROTHMAN @dayroth Senior Content Marketing Manager • Marketo

Müşteri deneyimi ve hikaye anlatımı daha fazla önem kazanacak ve B2B içerikleri ile B2C arasındaki ayrım yavaş yavaş ortadan kalkacak. B2B şirketleri, daha eğlenceli yollar kullanarak inandırıcı ve ilgi çekici hikayelere odaklanmaya başlayacaklar. B2B pazarlamacıları, davranışsal ve duygusal yönlere daha fazla odaklanarak çok kanallı ve çok boyutlu olmak durumundalar. Bunun yanında, mobil ve çoklu cihaz kullanımı da gittikçe daha fazla önem kazanacak. 2015 yılında mobil ve tablet cihazlar üzerinden içeriğe erişim daha da hızla artacağı için, pazarlama takımları bütün içerik üretim aşamalarında mobil kullanıcı deneyimini göz önünde bulundurmak durumundalar. Giyilebilir teknoloji ürünleri de, kullanıcılara anlık içerik deneyimi yaşatma konusunda yeni kapılar açacak.

8- “İçerik üretiminden çok, içerik yönetimi önem kazanacak”

Mike MYERS @mikemyers614 Consultant, Content Marketing • Nationwide

Son zamanlarda içerik üretimine odaklanılmış olsa da, 2015 yılına içerik yönetimi ve dağılımı damgasını vuracak. Dünyadaki en güzel otomobile sahip olabilirsiniz (bkz: içerik), fakat eğer bundan kimsenin haberi yoksa kesinlikle satamazsınız.

9. “Mobil içerik daha da önem kazanacak”

John FOX @b2bmarketing CMO • Venture Marketing

2015 mobilin öncelik verildiği bir yıl olacak. Önceliğinizi mobile verin, diğer platformlar zaten onun izinden gidecektir.

10- Markalar global müşterileri de hedefleyecek”

Val SWISHER @ContentRulesInc CEO • Content Rules, Inc.  

Firmalar, web’deki varlıklarını global düzeyde tutmak için daha fazla çaba harcayarak bu yönde değişikliklere gidecekler ve bu sayede tüm dünya çapındaki müşterilerle etkileşime geçecekler.

11- “İçerik kişisellecek”

Michael BRENNER @BrennerMichael Head of Strategy • NewsCred

2015 içeriğin kişiselleştiği yıl olacak. İçerik Yöneticileri, kendilerine ait bütçeleri ve stratejik içerik programlarıyla olması gereken yere gelecek. Nitelik ve nicelik tartışmasının ötesine geçilip, doğru kişiye doğru yer ve zamanda doğru içerik üretmeye başlanılacak. Kişi odaklı pazarlama faaliyetleriyle, içerik kişiselleşecek.

12- “İçerik pazarlama kurumsal iletişimin bir parçası olacak”

Joakim ARHAMMAR @jarhammar Content Strategist • Comprend

İçerik pazarlaması trendi, CSR ile birleşerek kurumsal iletişimin bir parçası haline gelecek. Aynı zamanda araştırma gelştirme, yatırımcı ilişkileri ve kamu işlerinde de içerik pazarlamasının oldukça önem kazandığını göreceğiz.

13- “İçerik pazarlamacıları merkezleşecek”
Amanda MAKSYMIW @amandamaks Content Marketing Manager • Lattice Engines

Yapılan araştırmalar sonucunda, piyasada içerik stratejisine dair yetkili bir kaynak ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Şimdi içerik pazarlamacılarının bir adım öne çıkıp, içerik üretecek, yönetecek ve yayılımını sağlayacak merkezi bir yapılaşmasının temellerini atmaları gerekmektedir. 2015, birbiriyle bağlantısız program ve taktiklerin son bulduğu bir yıl olacak.

14- “Markalar planlama ve ölçümlemeyi daha sağlıklı yapacaklar”     
Tommy LANDRY @tommy_landry President • Return On Now

2015 yılında, markalar artık içeriği nasıl planladıkları ve ölçtükleri konusunda dönüşüm geçirmek zorunda. Hala içerik pazarlamasının değerini kavrayamamış olan birçok pazarlamacılar var. Bu durum, strateji, amaç ve ölçüm yöntemlerinin açıkça dile getirilmediği durumlarda karşımıza çıkıyor. Daha iyi bir planlama, daha iyi sonuçlar getirecektir.

15- “2015’de marka gazeteciliği kavramıyla tanışacağız”
Maggie PATTERSON @magspatterson Communications Strategist • Maggie Patterson – Intelligently Crafted Communications

Büyük firmaların artık marka gazeteceliği konumuna yükseldikleri bir alanda hayatta kalabilmek için, küçük ölçekli firmalar içerik pazarlaması dünyasında bir sonraki aşamaya geçmeleri gerektiğini farkedecekler. Küçük fakat atik firmalar, hikaye anlatıcılığını kullanarak kendilerini konuşmanın içine dahil etmeyi başaracaklar.

16- “Mükemmel içerik yetmeyecek”
Paul ROETZER @Paulroetzer CEO • PR 20/20

Mükemmel bir içerik ve hikaye anlatımı tek başına yeterli değil. Pazarlama teknolojisi, özellikle pazarlama otomasyonu ve analitik platformları, içerik planlama, üretim ve yayımlanma aşamasında giderek daha fazla önem kazanacak. Teknoloji, doğru içeriğin doğru zamanda doğru kitleye hedeflenmesi konusunda pazarlamacıları bir ileri aşamaya taşıyacak. İçerik pazarlamacıları hem pazarlamayı hem de teknolojiyi çok iyi bilmek durumundalar.

17- “Editoryal disiplinin önemi fark edilecek”
Sarah MITCHELL @globalcopywrite Head of Content Strategy • Lush Digital Media

Markalar, doğru ve etkin içerik pazarlaması için kayıp halkanın editörler olduğu farkedecekler. İçeriği nasıl üreteceğimiz ve yayımlayacağımızı öğrendik, ancak editoryal disipline sahip olmadan tam olarak marka gazeteciliğine geçiş yapamayız.

18- “İçerik pazarlama markaların pazarlama departmanından dışarı taşacak”
Michele LINN @michelelinn VP of Content • Content Marketing Institute

Pazarlama bölümlerinin dışındaki kişiler de içeriğin öneminin farkına varacak. İçerik, sadece pazarlama için bir araç değil, aynı zamanda bütün organizasyon kapsamında yönetilmesi gereken değerli bir varlıktır. İçeriğin daha iyi koordine edimesi ve yönetilmesi sayesinde, müşterilerinizin de markanızla olan deneyimi iyileşecektir.

19- “Hayalet yazar talepleri artacak, markalar twitter’dan uzaklaşacak”
Carol TICE @TiceWrites Den Mother, Freelance Writers Den • TiceWrites LLC

Hashtag ile iletişimin kontrol edilmesindeki zorluklardan dolayı, büyük markaların Twitter’dan uzaklaşmaya başlayacağını öngörüyorum. Herhangi bir olumsuz deneyim sonrasında, çok çabuk nefret içerikleriyle marka üzerinde toplaşılabilmektedir.
Pinterest ve Facebook’un (markaların negatif yorumlara müdahele edip saklayabilmesi sebebiyle) ise daha düzgün işlediği görülmektedir. Google’ın sadece SEO odaklı çöp içerikleri engellemek amacıyla yaptığı çalışmaların bir ürünü olarak, daha detaylı, uzun blog yazıları, söyleşiler ve araştırmalar göreceğiz. İnternet haber sitelerinin dergi kalitesinde yayın yapma konusundaki rekabetleri sayesinde, bir blog yazısı ile makale arasındaki ayrım gittikçe daha da silikleşecek. CEO ve diğer fikir liderleri için aranan “hayalet yazar”lara talep artacak.

20- “Hedef kitlenin deneyimlerini aktarabileceği platformlara ihtiyaç duyulacak”
Brian Honigman

Yukarıdan aşağı modeli tam tersine dönecek. İçerik üretiminin yanı sıra, markalar üretmeleri, paylaşmaları ve tartışmaları için kendi müşterilerini davet edecekler. Pozitif müşteri yorumları güçlüdür ancak paylaşılacakları bir platform gerekir. Markalar gittikçe bu konu üzerine eğilecek ve müşterilerini kendi deneyimlerini paylaşmaları teşvik edecekler.

21- “İçeriğin farklı formları arasında işbirliği devam edecek”
Halit BOZDOGAN @TheBozDog Content Creative • Axonn Media

Data ve hikayeleri, yani iki ana öğreyi, bir araya getirip kapsamlı bir çalışma yürütebilmek için, içeriğin farklı formları arasında daha fazla işbirliği gerçekleşeceğini öngörüyorum. (İnfografikler, videolar, podcast’lar vs. ) Kişiler tercih ettikleri içerik türünü alıp paylaşacaklar.

22- “Otomasyonunun önemi artacak”

Alana FISHER-CHEJOSKI @aussiegoldy Senior Digital & Content Strategist • NSW Trade & Investment

Kişiselleştirilebilir web siteleri, pazarlama otomasyonu ve CRM gibi içerik pazarlamasına yönelik çeşitli ekosistemler yaratılacak. İçerik fikirleri, içerik yönetim platformlarında geliştirilip, üretilecek ve müşteri personalarıyla eşleştirilecek. Otomasyon, içeriğin doğru zamanda ve doğru kanal vasıtasıyla müşteriye ulaştırıldığını garanti altına alacak.

23- “2015 dinlemenin yılı olacak”

Charlotte BENNETT-SMITH @Char_Bennett_ Axonn Media

2015 dinlemenin yılı olacak: datayı dinlemek, hedef kitlenizi dinlemek ve hatta içgüdülerinizi dinlemek. Kişiler, herkesle aynı şeyleri yapmanın kendilerini piyasada ileri götüremediğini farkedecek. İçerik üretiminde değişikliğe gideceğimiz bir yol olacak.

24- “2015 daha az yazı, daha fazla görsel yılı olacak”

Laura CRAVEN @dadepaper Director of Communications • Dade Paper

2015’te daha az yazı ve daha fazla görsel datayla karşılaşacağız. İnfografikler, bilgiyi, çözümlemeleri ve istatistikleri aktarabilmek için çok daha geniş yer bulacaklar.

25- “Boş vaatlerin yerini gerçekler alacak”

 Neil WILSON @axonnmedia Senior Finance Specialist • Axonn Media

Tüketiciler çok uzun bir süredir reklama maruz kalmakta ve bu yüzden şirketler gittikçe daha içten olmak durumunda. “Biz en iyisi değiliz, ama elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” mesajı, marka uzmanları için çok daha önemli bir konuma yükselecek.

26- “Abonelik bazlı pazarlama faaliyetleri başlayacak”

Heidi RUST@hlrMN Web Marketing Specialist • Esultants Web Services         

Tüketicilerin yanında birçok endüstri de basit, zaman kazandırıcı çözümler aradığı için, abonelik bazlı pazarlama faaliyetleri gelişmeye devam edecek.

27- “2015 interaktif videoların yılı olacak”
Mark SCHAEFER @markwschaefer Executive Director • Schaefer Marketing Solutions

İçerik pazarlamasına yönelik bütün yenilikler çok kuvvetli bir etken ile şekillenecek: Web üzerindeki yoğun içerik patlaması. Bu yoğunluğun içinden sıyrılmak ve müşteriyi tutabilmek için stratejilerimizi geliştirmemiz gerekecek. 2015’in içerik yapılarında interaktif videolar gibi büyük bir atılım, film kalitesinde epik içerikler ve sıradışı içerik üretiminde bir ivme bekliyorum.

28- “Yoğun mesaj bombardımanı son bulacak”
Andrea BRIDGES-SMITH @abridgessmith Senior Content Marketing Strategist • Spanning Cloud Apps

Potansiyel müşteriler sürekli yoğun mesaj bombardımanına maruz kalmaktan artık yorulmuş durumdalar. Bunu aşmak için, pazarlamacılar “gerçekliklerini” ortaya koymak durumundalar. Yüzü ve adı olan, birebir ilişki kurulabilen insanlardan söz ediyorum. Pazarlamacıların ortaya koyması gereken bu.

29- “Pazarlama profesyonelleri içerik pazarlamayı daha iyi kavrayacak”
Kristen HICKS @atxcopywriter Freelance Copywriter • Austin Copywriter

Üretilen içeriğin tanıtımının, içerik pazarlamasında ne kadar önemli bir noktada olduğu konusundaki farkındalığın pazarlama uzmanları arasında artacağını düşünüyorum. İçerik pazarlaması departmanlarında, içerik promosyonu üzerine odaklanmış kişilerin veya freelance çalışanların bu kadar az olması şaşırtıcı bir durum. Daha etkin bir süreç ve yetenek gerektirmesine rağmen, birçok firma bunu ekstra bir maliyet olarak görmekte veya birkaç sosyal medya güncellemesiyle üstesinden gelindiğini zannetmekte. Bunun artık değişeceğini ve daha fazla insanın bu merkez etrafında kariyerini şekillendireceğini düşünmekteyim.

30- İçerik, müşteri odaklı satış sürecinde daha kritik bir rol üstlenecek”
Cliff POLLAN @cliffpollan Founder, CEO • Postwire

Geçtiğimiz sene müşterilerin görüşlerine odaklanarak, bunların çevresinde şekillenen bir pazarlama ve satış faaliyeti gördük. Bu “müşteri odaklı satış” geleneksel satış yönteminin dışına çıkıp, müşterilere satın alım süreçleri boyunca yardımcı olmaya yöneliktir. Bu aşamada başarıya ulaşmanın en önemli unsuru ise içeriktir. Pazarlama ve satış uzmanlarının kendi içgörülerini paylaşarak kişilerin satın alımlarını kolaylaştırmaya çalışmasıyla, 2015’te içeriğin müşteri odaklı satış sürecinde çok daha kritik bir noktaya taşındığını görmekteyiz.